088-932 28 00+31610558625info@uitgevershuis.nl

Projectmanagement

Projectvoorbereiding

 • haalbaarheidsstudie
 • veldwerk door middel van interviews
 • brainstormsessies organiseren
 • organisatie voorlichting en/of workshops

Projectontwikkeling

 • opstellen projectplan
 • voeren coördinatie en overleg met betrokken partijen
 • opstellen begroting
 • aanvragen van subsidie
 • verzorgen van financieringen

Projectuitvoering

 • voorbereiden en begeleiden AVA vergaderingen
 • voorbereiden en begeleiden aandeelhoudersovereenkomsten
 • voorbereiden en begeleiden managementovereenkomsten
 • voorbereiden en opstarten nieuwe vennootschappen
 • aansturing notaris
 • stimuleren en op gang brengen project
 • voeren van coördinatie tussen betrokken partijen
 • bewaken voortgang en financiën

Projectevaluatie

 • verslaglegging en rapportage