Projectmanagement

strategisch project management
advies en uitvoering voor directie en aandeelhouders
aankoop en verkoop begeleiding
alle juridische, financiële, commerciële en fiscale werkzaamheden
(re)organisatie, financiering en subsidies
pragmatisch, resultaatgericht, pro-actief en een geïntegreerde aanpak
Media, TV, radio, ICT en uitgeverijen
zeer geschikt voor middelgrote MKB-ers
jarenlang actief in media en ICT
groot en actief netwerk, zelf ook ondernemer

Projectvoorbereiding

 • haalbaarheidsstudie
 • veldwerk door middel van interviews
 • brainstormsessies organiseren
 • organisatie voorlichting en/of workshops

Projectontwikkeling

 • opstellen projectplan
 • voeren coördinatie en overleg met betrokken partijen
 • opstellen begroting
 • aanvragen van subsidie
 • verzorgen van financieringen

Projectuitvoering

 • voorbereiden en begeleiden AVA vergaderingen
 • voorbereiden en begeleiden aandeelhoudersovereenkomsten
 • voorbereiden en begeleiden managementovereenkomsten
 • voorbereiden en opstarten nieuwe vennootschappen
 • aansturing notaris
 • stimuleren en op gang brengen project
 • voeren van coördinatie tussen betrokken partijen
 • bewaken voortgang en financiën

Projectevaluatie

 • verslaglegging en rapportage
Delen