Strategische organisatiekeuzes Fresh TV

Fresh TV

Fresh TV maakt verschillende soorten bedrijfsfilms en videoproducties: commercials, documentaires, uitleg animatiefilms, bedrijfsfilms en videoproducties voor zowel het internet als televisie. De eigenaren van twee eenmanszaken zijn door Het Uitgevershuis geadviseerd over de strategische organisatiekeuzes. De vennootschappelijke structuur is opgezet en er zijn diverse overeenkomsten opgesteld. Tevens is het traject van een mogelijke participatie van een derde vennootschap (anoniem) doorlopen, die als partner met een groot bestaand en actief netwerk in de branche en met potentiële klanten had kunnen zorgen voor een vliegende start. Uit strategische overwegingen is uiteindelijk gekozen om stand alone met de nieuw opgerichte vennootschap te beginnen.

Delen