Strategie Het Media Atelier

Het Media Atelier

Het Media AtelierĀ is een audio productie studio uit Emmen. Het Uitgevershuis heeft een overname van een concullega begeleid en tevens de strategische visie van het bedrijf geformuleerd en vertaalt in praktische doelstellingen.

Delen