Start up bigbagsiergrind.nl

bigbagsiergrind.nl

Het Uitgevershuis heeft de webshop Bigbagsiergrind.nl begeleid van de start tot het realiseren van een succesvolle en volledig geautomatiseerde webwinkel met goede zoekresultaten in Google. Hiervoor is een businessplan opgesteld, een geoptimaliseerde webshop gebouwd en zijn search engine optimisation en SEA campagnes opgestart alsmede Service Level Agreements afgesloten met de diverse leveranciers.

Daarnaast zijn 2 extra webshops gerealiseerd: rodeelbesplit.nl en voor de Belgische markt grindensplit.be.

Delen