RADIO NL B.V. herstructurering

RADIO NL B.V. herstructurering

Na aankoop van RADIO NL B.V. van de NDC Media Groep B.V. hebben de nieuwe aandeelhouders Het Uitgevershuis opdracht gegeven de vennootschappelijke structuur te optimaliseren. Vanuit strategische en fiscale redenen is een efficiëntere en effectiever organigram van de 10 betrokken besloten vennootschappen, een eenmanszaak, een vereniging en een stichting opgesteld. Tevens zijn de diverse productie-overeenkomsten en de vergoedingen structuur tussen de betrokken vennootschappen ontworpen en uitgevoerd.

Delen