Overname van JC-superhosting

JC-superhosting

In opdracht van webhostingbedrijf  Web2Host heeft Het Uitgevershuis de aankoop van JC Superhosting in de vorm van een activa passiva transactie begeleid en uitgevoerd. De onderhandelingen met de Verkoper zijn succesvol gevoerd en de financiële en juridische afwikkeling is gedaan in de vorm van een uitgebreid boekenonderzoek (DDO) en de vastlegging in contracten. Tevens is de integratie van de nieuwe activiteiten in de bestaande organisatie begeleid, zodat de synergetische voordelen optimaal konden worden benut.

Delen