NOA Marketingcommunicatieplan

Voor een uitgeverij van vakbladen verzorgde Het Uitgevershuis de interpretatie en de vertaling naar de adverteerdersmarkt bij het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt ยด08. We gaven inzicht in het bereik per doelgroepsegmenten en het onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie ook in kosten per duizend.