Marketingplan Uitgeverij School

Uitgeverij School

Uitgeverij School wil haar productenportfolio optimaliseren, teneinde de continuïteit en de winstgevendheid van de uitgeverij beter te kunnen borgen. Het Uitgevershuis is gevraagd een strategisch marketingplan op te stellen dat wordt voorzien van een financiële onderbouwing. De begroting van het komende jaar wordt uitgewerkt met gespecificeerde jaarplannen voor de diverse onderdelen zoals marketing, abonnementenwerving, verkoop en redactie. Voor dit project heeft Het Uitgevershuis succesvol een subsidie aanvraag (Niof 2000) verzorgd bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland..

Delen