Aankoop van Radio Continu

Radio Continu

Stichting Radio Continue heeft de FM vergunningen van Radio Continu verkocht aan een derde partij.  De transactie bestond uit een activa passiva transactie van de vergunningen en de verkoop en aankoop van de aandelen van een besloten vennootschap. De Koper is bijgestaan door Het Uitgevershuis. De activiteiten bestonden uit het voeren van onderhandelingen met de Verkoper, de financiële aspecten waaronder het opschonen van deelnemingen van de BV en een balansverrekening, de fiscale afwikkeling, het opstellen van verschillende onderhandse koopovereenkomsten en het begeleiden van het notariële traject.

Delen