Personeel en organisatie

  • begeleiden van ontslagzaken
  • managen van (re)organisaties en herstructureringen
  • opstellen van optimalisatieplannen
  • implementatie van verbeterplannen
  • efficiënter inrichten van werkprocessen, inclusief toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • inrichten van een functionerings- en beoordelingssystematiek: van het opstellen van functieprofielen tot het voeren en vastleggen van functionerings- en beoordelingsgesprekken

actief bij diverse televisie- en radio-zenders